[%'LOADING' | translate%]

[%title[LanguageID]%]

Interviewer question
  • [%file.name%] ( [%file.size / 1024 / 1024 | number:2%] MB [%file.size / 1024 | number:2%] kB )
  • [%question.maxSingleFileSize/(1024*1024)%]MB.[% 'MAX_SIZE_SINGLE'| translate: {size:question.maxFilesSizes/(1024*1024)}%] [%'FILETYPE_NOT_ALLOWED' | translate%]
[%'ADD_FILES' | translate%]
( [%question.filesSize / 1024 / 1024 | number:2%] MB [%question.filesSize / 1024 | number:2%] kB )

[% 'MAX_SIZE_ALL'| translate: {size:question.maxFilesSizes/(1024*1024)}%]

[%'MAXIMUM_NUMBER_FILES' | translate%]

[%'ALLOWED_TYPES' | translate%]: txt,3gp,avi,csv,gif,jpg,mov,mp3,mp4,pdf,ppt,wma,wmv,zip,docx

[%'NOT_APPLICABLE' | translate%]

[%'NOT_APPLICABLE' | translate%]

[%'NOT_APPLICABLE' | translate%]
[%'MIN' | translate%] [%question.min()%]
[%'MAX' | translate%] [%question.max()%]
[%'DECIMALS' | translate%] [%question.allowedDecimals()%]

[%'UPLOADED_FILES' | translate%]

  • [%uploadMessage.file%] - [%uploadMessage.message%]

[%'UPLOADED_FILES' | translate%]: [%uploaded%]/[%toUpload%]

[%'STATUS' | translate%]: [% status | translate%]

[%'COMPLETE_TEXT' | translate%]

Je geanonimiseerde code is [%secretKey%]

Bewaar deze goed om te tonen dat je de enquete hebt ingevuld.

Dank je wel voor het beantwoorden van de vragen!

Door hier op te klikken kun je zien hoe jouw antwoorden zich verhouden tot die van je vakgenoten.

Dit kun je ook nog op een later tijdstip doen.

het wachtwoord is VAKGROEPTC

Je ontvangt op 16 september een uitnodiging voor de 2e qualiteitsdag op 14 november. Graag tot dan.

Dank je wel voor het beantwoorden van de vragen!

Door hier op te klikken kun je zien hoe jouw antwoorden zich verhouden tot die van je vakgenoten.

Dit kun je ook nog op een later tijdstip doen.

het wachtwoord is VAKGROEPCM

Je ontvangt op 16 september een uitnodiging voor de 2e qualiteitsdag op 6 november. Graag tot dan.

Dank voor uw bijdrage!

Bent u geïnteresseerd in de verhalen en antwoorden van anderen? En in het totaalbeeld tot op dit moment? Klik dan op deze link

Dank je wel voor het beantwoorden van de vragen!

Door hier op te klikken kun je zien hoe jouw antwoorden zich verhouden tot die van je vakgenoten.

Dit kun je ook nog op een later tijdstip doen.

het wachtwoord is VAKGROEPGGP

Je ontvangt zeer binnenkort een uitnodiging voor de 2e qualiteitsdag op 31 maart. Graag tot dan.


[%'TIMES_COMPLETED' | translate %]